औद्योगिक कताई ग्रेड पॉलियामाइड राल

औद्योगिक कताई ग्रेड पॉलियामाइड राल

औद्योगिक कताई ग्रेड पॉलियामाइड राल

औद्योगिक कताई ग्रेड पॉलियामाइड राल

औद्योगिक कताई ग्रेड पॉलियामाइड राल

उच्च प्रभाव प्रतिरोध, र उत्कृष्ट स्पिननेबिलिटीको साथ औद्योगिक स्पिनिङ ग्रेड नायलॉन गोली।